Có 1 kết quả:

kūn chóng

1/1

kūn chóng

giản thể

Từ điển phổ thông

côn trùng, sâu bọ

Từ điển Trung-Anh

(1) insect
(2) CL:隻|只[zhi1],群[qun2],堆[dui1]

Một số bài thơ có sử dụng