Có 1 kết quả:

Chāng yuán

1/1

Chāng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changwon City, capital of South Gyeongsang Province 慶尚南道|庆尚南道[Qing4 shang4 nan2 dao4], South Korea