Có 1 kết quả:

Chāng jí Huí zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanji or Changji Hui autonomous prefecture in Xinjiang