Có 1 kết quả:

Chāng jí Huí zú zì zhì zhōu ㄔㄤ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanji or Changji Hui autonomous prefecture in Xinjiang