Có 1 kết quả:

Chāng tú xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changtu county in Tieling 鐵嶺|铁岭, Liaoning