Có 1 kết quả:

Chāng níng

1/1

Chāng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changning county in Baoshan 保山[Bao3 shan1], Yunnan