Có 1 kết quả:

Chāng píng

1/1

Chāng píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changping district of Beijing, formerly Changping county

Một số bài thơ có sử dụng