Có 1 kết quả:

Chāng píng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changping district of Beijing, formerly Changping county