Có 1 kết quả:

chāng pī

1/1

chāng pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 猖披[chang1 pi1]