Có 1 kết quả:

Chāng dí jiā ěr ㄔㄤ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chandighar, capital of Punjab state of northwest India