Có 1 kết quả:

Chāng yì qū

1/1

Chāng yì qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changyi district of Jilin city 吉林市, Jilin province