Có 1 kết quả:

Chāng dū dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kham or Chamdo prefecture in Tibet, Tibetan: Chab mdo sa khul, Chinese Qamdo or Changdu