Có 1 kết quả:

Míng guāng shì

1/1

Míng guāng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mingguang county level city in Chuzhou 滁州[Chu2 zhou1], Anhui