Có 1 kết quả:

míng guāng lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

lavender blue