Có 1 kết quả:

Míng shí sān líng

1/1

Míng shí sān líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Ming tombs (mausoleum park of the Ming emperors in Changping district of Beijing)