Có 1 kết quả:

míng méi zhèng qǔ

1/1

míng méi zhèng qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be officially wed