Có 1 kết quả:

Míng shān qū

1/1

Míng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mingshan district of Benxi city 本溪市, Liaoning