Có 1 kết quả:

Míng xī xiàn

1/1

Míng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mingxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian