Có 1 kết quả:

míng zhī gù fàn

1/1

míng zhī gù fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deliberate violation (idiom); intentional crime