Có 1 kết quả:

míng fán

1/1

míng fán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phèn chua

Từ điển Trung-Anh

alum