Có 1 kết quả:

míng fán

1/1

míng fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alum