Có 1 kết quả:

míng suì

1/1

míng suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glistening and piercing