Có 1 kết quả:

hūn jūn

1/1

hūn jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incapable ruler

Một số bài thơ có sử dụng