Có 1 kết quả:

hūn kuì

1/1

hūn kuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

muddle-headed