Có 1 kết quả:

hūn mí bù xǐng

1/1

hūn mí bù xǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remain unconscious