Có 1 kết quả:

Yì Zhuàn

1/1

Yì Zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yi Zhuan, commentary on the "Book of Changes" or "I Ching" 易經|易经[Yi4 jing1]