Có 1 kết quả:

Yì xiàn

1/1

Yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yi county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei