Có 1 kết quả:

yì shòu gōng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vulnerable