Có 1 kết quả:

yì wān

1/1

yì wān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flexible