Có 1 kết quả:

yì dǒng

1/1

yì dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

easy to understand