Có 1 kết quả:

yì sǔn xìng

1/1

yì sǔn xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vulnerability