Có 1 kết quả:

yì yú fǎn zhǎng ㄧˋ ㄩˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 易如反掌[yi4 ru2 fan3 zhang3]