Có 1 kết quả:

yì róng

1/1

yì róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soluble