Có 1 kết quả:

yì jī rě

1/1

yì jī rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

irritable