Có 1 kết quả:

yì rán wù

1/1

yì rán wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flammable substance