Có 1 kết quả:

yì yòng xìng

1/1

yì yòng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ease of use
(2) usability