Có 1 kết quả:

Yì jīng

1/1

Yì jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

The Book of Changes ("I Ching")