Có 1 kết quả:

yì dú

1/1

yì dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legible
(2) readable