Có 1 kết quả:

Yì mén

1/1

Yì mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yimen county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan