Có 1 kết quả:

Xī yáng xiàn

1/1

Xī yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiyang county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi