Có 1 kết quả:

xīng guāng

1/1

xīng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

starlight

Một số bài thơ có sử dụng