Có 1 kết quả:

xīng tuán

1/1

xīng tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

star cluster