Có 1 kết quả:

xīng qī jǐ

1/1

xīng qī jǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

which day of the week