Có 1 kết quả:

xīng xiāng shí zú ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄕˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to look every bit the big star