Có 1 kết quả:

xīng xiàng shī ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

astrologer