Có 1 kết quả:

xīng xì pán ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

galactic disc