Có 1 kết quả:

xīng xì pán

1/1

xīng xì pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

galactic disc