Có 1 kết quả:

xīng chí

1/1

xīng chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rapidly