Có 1 kết quả:

chūn juǎn

1/1

chūn juǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) egg roll
(2) spring roll