Có 1 kết quả:

chūn dà mài

1/1

chūn dà mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spring barley