Có 1 kết quả:

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the duck is the first to know if the spring water is warm (idiom)
(2) fig. an expert in the field knows which way the wind blows

Một số bài thơ có sử dụng