Có 1 kết quả:

chūn huà

1/1

chūn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erotic print
(2) pornographic picture